Sporthallen-zuid

HerontwikkelingObjecten

De Sporthallen Zuid is een  sportaccommodatie, die top- en breedte sport, maar ook evenementen op internationaal niveau op dit moment goed kan faciliteren. De hallen liggen in een gebied waar sport programmatisch heel goed vertegenwoordigd is. Bovendien zijn ze goed bereikbaar door de nabijheid van het metrostation en de A10. Er liggen echter nog veel kansen om ze beter op de kaart te zetten en om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die de locatie zowel ruimtelijk als programmatisch biedt. Net als de andere sportaccommodaties in het gebied vormen ze letterlijk een eiland, terwijl samenhang en een fysieke relatie met de Sportas, voor de uitstraling, beleving en toegankelijkheid wenselijk zouden zijn.

Vanuit die gedachte is een studie gedaan naar de toekomst van de Sporthallen Zuid als onderdeel van de Sportas. Daarbij zijn programmatische en ruimtelijke kansen gedefinieerd, die vervolgens ter inspiratie in ruimtelijke modellen zijn vertaald. Het uitgangspunt hierbij is om in te zetten op een transformatie, waarbij de kenmerkende hallen behouden blijven en deze samen met nieuwe toevoegingen geschikt te maken voor de toekomstige ambities. Met name zichtbare ‘publieke ruimtes’, nieuwe entrees en materialisatie zullen de toegankelijkheid, uitstraling en beleving verbeteren. Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk geïntegreerd opgelost door deze (half) verdiept aan te leggen en te combineren met een deels verhoogd sportplein en/of onder een gebouwd volume of dek. De inrichting van het maaiveld en een eventuele nieuwe openbare sportzone moet aansluiten op de aangrenzende gebouwen en het gebied als geheel versterken.

De studie laat zien dat door aanpak van het complex, maar zeker ook de openbare ruimte eromheen, en een goede (geïntegreerde) parkeeroplossing, de Sporthallen Zuid kunnen transformeren tot een aantrekkelijke, toegankelijke, moderne en dynamische top- en breedtesportaccommodatie, die fysiek en mentaal een duidelijk onderdeel is van een groter geheel, de Sportas.

De transformatie van Sporthallen Zuid kan niet los gezien worden van overige ontwikkelingen in Olympisch Kwartier Zuid. Naast inrichting van de (openbare) ruimte, (langzaam) verkeersroutes en parkeeroplossingen zou ook in programma naar integrale oplossingen moeten worden gezocht.

Andere projecten

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Menu