Horecapaviljoens

Objecten

In samenwerking met De Sportas en Sporthallen Zuid is CUBE begin 2014 begonnen te onderzoeken of er (tijdelijke) horeca mogelijk was in het Jachthavengebied. Dit heeft er na een onderzoek-, ontwerp- en realisatie traject toe geleid dat er voor de zomer van 2014 2 tijdelijke horecakiosken met gezonde hapjes en drankjes zijn verschenen, passend binnen het totaalplaatje van De Sportas.

De Sportas is het gebied van Olympisch Stadion tot aan de hockeyvelden in Amsterdam met veel potentie. (www.sportas-amsterdam.nl) Het heeft de ambitie om uit te groeien tot een kwalitatief hoogwaardig gebied voor top- en breedtesport, evenementen en andere sportgerelateerde faciliteiten. Een van de focusgebieden is het Jachthavengebied, dat op de kruising ligt van de Sportas en de Zuidas. Het is een belangrijke verbindende schakel binnen de Sportas, vanwege de ligging en vanwege de verschillende doelgroepen die van dit gebied gebruik maken. Onlangs zijn sport- en ontmoetingsplekken, een sportaskilometer hardloopzone, waterpunten en gratis wifi rondom de Jachthavenweg gerealiseerd. Dit om het gebruik van de openbare ruimte en de zichtbaarheid van de Sportas te vergroten. Om de openbare ruimte nog aantrekkelijke te maken is gekozen voor een toevoeging van horeca.

Uiteraard is dit nog maar het begin en zal na een succesvolle pilot dit jaar het concept zeker een vervolg en wellicht ook uitbreiding krijgen.

Andere projecten

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Menu