Cluster 2

HerontwikkelingInterieurKantoor

Amsterdam heeft er een nieuw stukje bruisende stad bij op een van de mooiste plekjes aan het IJ; De Overkant. Dit hele project omvat de tijdelijke herontwikkeling van de 30.000 bedrijfsruimte van de voormalige Storkfabriek in Amsterdam Noord. Cluster 2 vormt een onderdeel van dit totale project.

Amsterdam heeft er een nieuw stukje bruisende stad bij op een van de mooiste plekjes aan het IJ; De Overkant. Dit hele project omvat de tijdelijke herontwikkeling van de 30.000 bedrijfsruimte van de voormalige Storkfabriek in Amsterdam Noord. Cluster 2 vormt een onderdeel van dit totale project.

De industriële uitstraling en de opeenstapeling van verschillende soorten gebouwen en bouwstijlen uit verschillende periodes, domineerden het beeld op het terrein. Dit maakt het gebied een inspirerende plek, die creativiteit aantrekt. Deze huidige uitstraling met alle karakteristieken en nuances willen we zoveel mogelijk bewaren. Vooral in cluster 2 zijn in de loop der jaren verschillende delen aangebou­wd en verschillende zeer pragmatische ingrepen in de gevels gedaan.

De nieuwe ingrepen die we in cluster 2 hebben gedaan zijn dan vooral gericht op het mogelijk maken van nieuw gebruik als bedrijfsverzamelgebouw de komende 10 jaar. Waarbij op de begane grond de nadruk ligt op grotere toegankelijk bedrijfsruimtes en op de verdiepingen op kantoorunits. Het vormgeven van de gemeenschappelijke ruimtes was hierbij zeer belangrijk.  Hieronder valt een nieuwe routing, organisatie, het goed toegan­kelijk maken van het gebouw voor zijn nieuwe functie, maar ook het creëren van een herkenbare gemeenschappelijk uitstraling. Daarnaast is zowel voor het totale terrein als voor cluster 2 het zichtbaar maken van het programma (de gebruikers) vanaf de omgeving en andersom een van de uitgangspunten.

Er is gestreefd naar de realisatie van een locatie met een hoog industrieel karakter, waarin verschillende creatieve gebruikers in inspirerende omgeving de komende 10 jaar hun plek vinden in de aanwezigheid van evenementen, cultuur en horeca.

Andere projecten

De Groene Bocht
Buikslotermeer

Meer informatie? Neem contact met ons op!